Delivering a Better User Experience Depends on the Context

Share on facebook
Share on print
Share on email

ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ผู้เข้าพักในโรงแรมกำลังสตรีม Netflix จากห้องพักอย่างสบายๆแต่แล้วระบบ WAN ของโรงแรมก็ลดความเร็วลง วิดีโอสตรีมอาจจะติดขัดหรือหยุดนิ่งซึ่งจะสร้างความรำคาญให้ผู้เข้าพัก และในขณะเดียวกันนั้นเองพนักงานต้อนรับของโรงแรมก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจองห้องพักได้ ทำให้แขกที่กำลังรอเช็คอินอยู่ก็พลอยหงุดหงิดไปด้วย

มันน่าเสียดายที่ประสบการณ์เข้ารับบริการในโรงแรมถูกทำให้เสื่อมไปด้วยประสบการณ์ดิจิตอลที่ไม่ดี

ทีนี้เรามาดูสถานการณ์นี้ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครือข่ายของโรงแรม “ตรวจพบ” ว่าความเร็วของ WAN ที่ลดลงอย่างรวดเร็วเกิดจากลิงก์ที่ใช้เข้าชม Netflix และจะทำสองสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ ก่อนอื่นให้เปิดสตรีม Netflix ไปยังการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอันที่สอง และจัดลำดับความสำคัญของการเข้าระบบการจองห้องเพื่อให้แขกที่มารอได้รับประสบการณ์ที่ดีด้วย

ข้อแตกต่างของสถานการณ์ดังที่กล่าวนั้น อยู่ที่การทำความเข้าใจว่าลิงก์ WAN มีประสิทธิภาพดีเท่าใด การใช้บริบทของผู้ใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ Aruba มาพร้อมกับ Software-Defined Branch (SD-Branch) ได้ทั้งระบบไร้สายและมีสาย และยังสร้าง Branch Gateway ที่ทำงานผสานกับ SD-WAN โดยถูกออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากบริบท LAN และทำการเปลี่ยนแปลง WAN โดยอัตโนมัติผ่านทาง Gateway ทั้งนี้เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ให้กับผู้ใช้และอุปกรณ์ที่ใช้

ความตระหนักถึงบริบทคือกุญแจสำคัญ

ที่ผ่านมาบริบทใน LAN มาจากการเก็บรวบรวมหัวเน็ทเวิร์คแพ็กเก็ต และเป้าหมายคือการเก็บบริบทจากจุด A ไปยังจุด B ในขณะที่เพียงเท่านั้นก็ยังประโยชน์อยู่ แต่ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักเมื่อพยายามจำแนกความแตกต่างในระดับกว้างขึ้น มาวันนี้คุณมีความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูลที่ละเอียดลงไปถึงผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ และสิทธิ์การเข้าใช้

ในบริบทของ WAN นั้นเกตเวย์จะใช้ข้อมูลตามบริบทบางประเภท เช่น IP prefix reachability ซึ่งอาจหาได้จากคอนโทรลเลอร์ สถานะของ WAN ที่ได้จากข้อมูลการ probe และ application identity ที่ได้จาก fingerprint application flow บริบทเหล่านี้จะนำใช้เพื่อจับคู่กับ application flow ไปยังเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

SD-Branch ยังสามารถใช้ LAN และบริบทของการให้สิทธิ์ในการตัดสินใจด้าน WAN นอกเหนือจากบริบทที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วแหล่งข้อมูลอื่นๆได้แก่ ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับ flow บทบาทที่กำหนดให้กับผู้ใช้รายนั้น และ reputation ของURL ปลายทางที่ HTTP flow ไปถึง

บริบทเหล่านี้ทำให้ Aruba สามารถช่วยให้ทีม IT จัดเตรียม policy ได้ง่ายขึ้น และมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นในสาขานี้

การบังคับใช้นโยบายโดยอัตโนมัติ

ความสามารถในการใช้ Branch Gateway เป็นศูนย์กลางการบังคับใช้นโยบายช่วยให้ใช้และสร้างสถานการณ์จำลองที่มีประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย ดังเช่นในภาพจำลองที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการเปลี่ยนวิธีการที่ Gateways ในหลายตำแหน่งจัดการกับแอพพลิเคชัน ผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้

บริบทและการจัดการนโยบายโดยอัตโนมัติยังสามารถช่วยให้องค์กรเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการบำรุงรักษาที่ใช้การพยากรณ์ ซึ่งดีกว่าแบบตามช่วงเวลา เช่น ร้านขายของชำ และร้านขายยา สามารถตรวจสอบระบบทำความเย็นของพวกเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยคาดการณ์วันเวลาที่จำเป็นต้องทำการซ่อมบำรุง ดีกว่าที่จะรอจนกว่าประตูชำรุด ทำให้อาหารหรือยาเสียไป

ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลจากระบบทำความเย็นให้ได้รับ priority และให้มั่นใจได้ว่าระบบการตรวจสอบจะยังสื่อสารได้แม้ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานมาก

กรณีของ SD-Branch ที่เพิ่มมากขึ้น

วิวัฒนาการของการตัดสินใจในรายละเอียดจะต้องตอบสนองให้ทันกับการใช้งาน กับอุปกรณ์มือถือ ระบบ cloud แอพพลิเคชัน และ IoT ที่กำลังแพร่หลายและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆโดยผู้ขายที่โดยมากแล้วยังใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ไม่เสถียรและไม่ปลอดภัย

บริบทที่รวบรวมจากทุกสิ่งทุกอย่างในสาขา และแนวทางในการใช้นโยบายจากศูนย์กลาง เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการเชื่อมต่อและคุณภาพการบริการในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ ส่วนประกอบของโซลูชัน Aruba SD-Branch แต่ละตัวถูกสร้างขึ้นเพื่อการแบ่งปัน ยกระดับ และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานจากสถานที่ห่างไกล ในขณะที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการ ITและบังคับใช้นโยบายอย่างเคร่งครัด

Kishore Seshadri เป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแพลตฟอร์ม Aruba Cloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน SD-BranchของAruba โปรดไปที่ http://www.arubanetworks.com/sdbranch

Source : https://blogs.arubanetworks.com/solutions/delivering-a-better-user-experience-depends-on-the-context/

At present, the main basis of this plan is the so-called “patent fee” given by Guo’an. For the huge sum of money that he did not dare to move, Mo Shui felt that it was necessary to revitalize the fund. Of course, this fund must not be operated by himself or someone familiar with it. In that case, it is tantamount to self-management. Throw in the net. After discovering this anomaly, thinking of the security mobilization meeting held in the past few days, Lao Li immediately reported the situation to the main control room. Mo Shui is still searching. “Forget it, I’m just talking about it. Your last server is still with me! It’s enough for us to spend a long time!” Yang Bingbing laughed with a chuckle. “Mo Shui, listen to Dean Fang said you have to work Exam overtime at night?” At dinner, at the table, Yang Yulin pretended to ask Mo Shui pretending to know. Experimental description: Through special software control, the full-frequency output of the CPU can be completely realized, and the “chip space” performance can fully achieve full-frequency input and output. “Isn’t he just one, let’s say, there’s something, I don’t think you’ll just call me, just to pour bitter water or something. Is it a group operation. “Husband, have you been to our house?” Yang Bingbing, who was driving, looked into the rearview mirror and asked. “I bought it on the 39th floor at the 40th floor. There are two elevators at the entrance of a staircase, which is a little less. But there is no way. The developer just designed it like this, and we have to go.” Zhang Xuenian also said very depressed Waiting for the elevator every time is a painful process. “Oh ?! Really? Is Dumps Pdf it about the North-South chip integration project ?!” Rick asked, surprised when Mo Shui said this. Mo Shui was completely speechless for the fact that both black and white could produce such a perfect black and white yin and yang rotation picture. Mo Shui, who did not believe in evil, continued to reopen the game and again played against him. However, the result of the draw again made Mo Shui still speechless, still a nearly perfect black-and-white Yin Yang “Hetu” spiral shape presented to Mo Shui. After Chare obtained the copyright of the Trinity chip, he immediately reported it to the Ministry of Defense. After a comprehensive and detailed analysis by the Security Committee of the Ministry of Defense, he thought that this technology could completely carry out the information reform of the entire army. The right to use the military version of the patent was completely bought out by Exam Prep the Ministry of Defense. After three months, a new military version of the Ministry of Defense system was developed, which lifted the restrictions on the promotion of the civilian version of Abel Labs. At this point, the “chip space” + trinity system integration has been fully deployed in the IT manufacturing industry. open. Brand-new computer systems are gradually spreading from North America to the world, and hardware companies around the supporting systems are 2V0-621 Online Training also continuously making news Certification Dumps releases on new system and new product compatibility. Of course, these companies can synchronize the new system so quickly. It is conceivable that these companies are related to Abel Labs. “Yes, Cao Bureau and Zheng Bureau. For more than a month, we have modified important servers in various departments. At the same time, in our Ministry of National Defense, through close cooperation with Deputy Director Mao, all important defense servers Both were replaced by our own developed servers. I believe that the same situation will never happen again. “Guo Zhengde calmly reported the work summary. “I, Long Guoqiang. The chairman of the board of directors of China International Loong Group, now here is holding this press conference on behalf of Loong Group.” Long Guoqiang continued after the opening, “First of all, I have to regret to tell Everyone, in the past two weeks, the loong group has successively received 60 complaints from 15 countries in the world, that is to say, there are now 60 local companies in the world in the local courts of their respective companies and their continents. . At the same time, the lawsuit was mentioned against the loong group, and the first preparatory hearing for all 60 pleadings was set on July 1, Beijing time. “Go, go, I don’t know where you are going to complain. It seems that now there is only the Women’s Federation and no men’s federation or anything.” Yang Bingbing said with a smile. “139xxxxxxxx, his 200-125 Exam surname is Liao. What is the brain nervous system? How does it work effectively? This is the biggest doubt and difficulty of the entire medical community, and it is even more difficult for Mo Shui, a half-way monk, who has a deep and embarrassing professional medical term than his own researching gossip. Still the pain. But for the magnetic field generated by this server system, http://www.itcertlearn.com Mo Shui’s research character was inspired. For this discovery. If it can be effectively used, then 70-533 Exam Paper PDF what kind of achievement will that result be? Mo Shui is very clear, and even feels a little fear: virtual technology will undergo tremendous technological changes, virtual technology will enter the field of human daily life, virtual Technology will completely subvert the traditional human-computer interaction system … This will be the starting point of a ‘black’, ‘human’, ‘black’ system, and ‘black’ industry, and this may have a more profound impact, of course. What kind of impact. Now Moshui is hard to guess at all. “Yeah, this is basically an absolutely violent program. This program is more destructive than the ‘Gua Ci Expert System’. I don’t know how many times. If this system program also escapes into the network. Then we must all now have to Go home and Test Prep farm. Yes. Your family has no place to farm yet, or you should go to my hometown. My hometown estimates that there is still a bit of field to plant now, huh. “Mo Shui looked up, sighed with sorrow, and was rare Give yourself some teasing. “Well, I will. By the way, this is the electronic 300-115 Dumps key card of the room. Just leave it here and come and see. This is our new house in the future!” Mo Shui said. “Haha, I’ll wait for you to say this! Walk around, eat!” Zhang Xuenian heard Mo Shui finally said the answer he wanted, and quickly stepped forward with victory, holding Mo Shui’s Go to the elevator with your arms. “Then don’t have it, the problem is not big, I can run errands alone.” Mo Shui refused. For this matter, Mo Shui felt that he could completely solve it.

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »