5 Wi-Fi Mistakes In The Connected Classroom

Share on facebook
Share on print
Share on email

การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ปูทางสำหรับเทคโนโลยีที่เราใช้กันมากในปัจจุบัน ปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป แล็ปท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้แทรกซึมเข้าไปในห้องเรียนและก่อให้เกิดการรบกวนกระบวนการสอน ห้องเรียนในอนาคตมีอาจารย์ที่ต้องการใช้ Wi-Fi เพื่อประโยชน์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบได้ดี ขณะที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เราจะพิจารณาข้อผิดพลาดบางอย่างที่ต้องหลีกเลี่ยง

1) ไม่ได้รับความเชื่อถือ

เมื่อพูดถึง Wi-Fi ในห้องเรียนคุณต้องได้รับความเชื่อถือจากคนที่เหมาะสม ไปพบกับฝ่ายการจัดการอาคารเกี่ยวกับการติดตั้ง Wi-Fi เพื่อช่วยให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีในการสอนของตน ฝ่ายการจัดการอาคารมักจะเข้าใจการใช้ Wi-Fi ใหม่ๆยาก ควรนำ APและอุปกรณ์ติดตั้งที่จะใช้ในห้องเรียนไป แล้วแจ้งพวกเขาว่าเป็นวิธีสอนและการเรียนรู้ใหม่ ๆ

หนึ่งในผู้สนับสนุนที่ง่ายที่สุดจะเป็นอาจารย์ เขาจะเป็นแหล่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้Wi-Fi ใหม่ เมื่อได้รับการร้องขอจากครูเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการงบประมาณของโรงเรียนอาจจะเริ่มจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับโครงการ

ทุกคนต้องมีพื้นฐานความรู้ทั่วไปเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายด้วยการปฏิเสธที่น้อยที่สุด ทุกโครงการ Wi-Fi สำหรับห้องเรียนจะต้องเริ่มที่นี่

2) ไม่คำนึงถึงสุนทรียศาสตร์

มันเหมือนกับบาปทีเดียวหากการติดตั้ง AP ไปทำให้คุณค่าทางการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นด้อยลง การติดตั้ง Wi-Fi ใหม่ในอาคารเก่าแก่อาจมีความซับซ้อนและน่าหงุดหงิด โรงเรียน/มหาวิทยาลัยต้องการที่จะรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมและความรู้สึกเดิมๆ แต่คุณกลับได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ

การไม่คำนึงถึงสุนทรียศาสตร์ของอาคารเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเสียงานในอนาคต

คุณจะต้องการทำงานร่วมกับสถาปนิกและสมาชิกในทีมของพวกเขา เพื่อวางตำแหน่งสายเคเบิ้ลให้ดีที่สุด ช่วยให้ความรู้กับพวกเขาว่าทำไมคุณต้องมี APวางไว้ตามการออกแบบ

ให้สถาปนิกมีตัวเลือกและแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เต็มใจที่จะช่วยให้สถาปัตยกรรมของอาคารไม่ถูกลดคุณค่าลงโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของWi-Fi

3) ไม่มีการวางแผนและการออกแบบ

การทำงานโดยไม่มีแผนและการออกแบบเป็นจุดอ่อนในโครงการติดตั้งWi-Fiห้องเรียนและห้องบรรยายมีความหนาแน่นของอุปกรณ์ต่างๆสูง เริ่มต้นด้วยการพูดคุยกับอาจารย์ ทำความเข้าใจว่าพวกเขาต้องการใช้ Wi-Fi อย่างไร

ความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเมื่อนักเรียนนำอุปกรณ์ของตนเองมาใช้ที่เรียกว่าBYODenvironment

มีการใช้ Wi-Fi เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบโต้ตอบ

วิธีการที่เราต้องใช้คือการออกแบบและสร้างเครือข่ายWi-Fi เพื่อตอบสนองความต้องการของกิจกรรมในชั้นเรียนโดยใช้การวางแผนcapacity การทำนาย และการสำรวจความถูกต้อง และการเลือกเสาอากาศที่เหมาะสมไปติดตั้ง ไม่มีใครสร้างบ้านโดยไม่ต้องวางแผนและทำพิมพ์เขียวก่อนแน่นอน

4) การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการตั้งค่าคืออนุญาตให้ระบบWLAN กำหนดค่าเองโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการปรับแต่งค่าให้ดีที่สุด

วิศวกรหลายคนใช้การตั้งค่า auto-RF เป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าจะต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบสำหรับห้องเรียน และรู้ว่าค่าที่ต้องการตั้งๆไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรมีความสำคัญเท่ากับการออกแบบ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับการตั้งค่านั้นๆ เช่น การใช้ minimum data rates ที่สูงขึ้น, การปิดใช้งาน low data rates, การเลือกtransmit power, การตั้งความกว้างของ channel ให้กว้างขึ้น และอื่นๆ การตั้งค่าที่ไม่ดีหรือไม่คำนึงถึงสมดุลและประสิทธิภาพที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ไม่ดีได้

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าให้ทำการสำรวจความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานตรงกับการออกแบบและตรงกับความต้องการ

5) ไม่มีการตรวจสอบ

การทำงานกับสเปกตรัมที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นแหล่งดึงดูดปัญหาเข้ามาหาตัวเอง เราต้องใช้การจัดการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน การที่ไม่มีการตรวจสอบเป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงสำหรับอาคารขนาดใหญ่ที่มีอาจารย์และนักเรียนจำนวนมาก

มีตัววัดและเกณฑ์ในการตรวจสอบบางอย่างซึ่งจะบ่งชี้ถึงคุณภาพโดยรวมของเครือข่ายWi-Fi เครื่องมือขั้นสูงสามารถเจาะลึกไปยัง AP และกลุ่ม AP ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำใกล้เคียงreal-time

การตรวจสอบจะทำให้ปัญหาที่อาจไม่ปรากฏแน่ชัดต่อผู้ใช้ถูกค้นพบได้ เช่น retry rates, poor roamingและ average throughput จัดให้มีระบบที่สามารถเฝ้าระวังเน็ทเวิร์คเพื่อให้ ITตอบสนองแก่ปัญหาที่เกิดแก่ประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

บทสรุป

การติดตั้ง Wi-Fi ไม่ใช่แค่ทำเสร็จแล้วเสร็จเลย คลื่นความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ เราต้องจัดการแบบวงจรชีวิต ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การตั้งค่า การควบคุมดูแล การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วย้อนไปวางแผนใหม่วนไปเรื่อยๆ ผู้มีส่วนร่วมต้องเข้าใจและช่วยให้เป้าหมาย Wi-Fiเสร็จสิ้นได้ ทุกคนต้องรู้ว่า AP อาจมีผลต่อสุนทรียภาพของอาคารอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องเคารพรูปลักษณ์และความรู้สึกของห้อง เมื่อเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นแล้วอย่าลืมวางแผนและออกแบบตามความต้องการ ตอบสนองความต้องการของทุกคน ตรวจสอบการตั้งค่าของ WLAN infrastructure ทำความเข้าใจว่าแต่ละการตั้งค่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ตรวจสอบผลการใช้งานด้วยการสำรวจ จากนั้นติดตามอย่างใกล้ชิด และทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้น

Source : http://community.arubanetworks.com/t5/Technology-Blog/5-Wi-Fi-Mistakes-In-The-Connected-Classroom/ba-p/392496

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »