Aruba 8400 สวิตช์ที่ทำให้อุปกรณ์อื่นๆดูดีไปด้วย

Share on facebook
Share on print
Share on email

ปัจจุบันนี้อุปกรณ์มือถือเป็นวิธีที่ผู้คนเชื่อมต่อกับแอปและบริการ ใช้งานกันได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบไร้สาย ผู้ใช้ส่วนมากที่อยู่ในห้องเดียวกันเข้าถึงวิดีโอต่างๆจะสร้าง network traffic จำนวนมากกระจายตัวออกไปแล้วสุดท้ายไปรวมตัวกันใหม่ในอีกที่หนึ่ง

นอกจากอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ IoT มีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากในองค์กร นายแฟรงค์ เจนส์ รองประธานอาวุโสและหัวหน้านักวิเคราะห์ศูนย์ IDC ประมาณการว่าใน พ.ศ. 2568 จะมี IoT เชื่อมต่อกัน 8 หมื่นล้านอุปกรณ์ ความหลากหลายของชนิดของอุปกรณ์พร้อมกับการรักษาความปลอดภัย และพฤติกรรมการใช้งานจะสูงมาก เราต้องหาวิธีใหม่ที่สามารถปรับใช้ได้ง่าย รวมถึงตรวจตราไม่ให้มีช่องโหว่ที่อาจเปิดให้แฮกเกอร์มาขโมยข้อมูลหรือทรัพย์สินสูงค่าจากองค์กรต่างๆได้

แนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้นของทั้งอุปกรณ์มือถือและ IoT จะเปลี่ยนการออกแบบระบบเครือข่ายอย่างมากจากรูปแบบเดิมๆ ให้พวกเราต้องคิดวิธีใหม่ๆในการจัดการระบบเครือข่าย

ที่อารูบา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด เราผ่านประสบการณ์มามากในการออกแบบระบบเครือข่ายที่ต้องรองรับอุปกรณ์มือถือ หลักการออกแบบเครือข่ายแบบใช้สายแบบดั้งเดิมตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเชื่อมต่อจะไม่ค่อยต่างไปจากเดิม แค่นั้นมันเพียงพอเมื่อ IT เป็นผู้ควบคุมอุปกรณ์และแอปพลิเคชันทั้งหมด เมื่อต้องรองรับอุปกรณ์มือถือสถาปัตยกรรมแบบเชิงซ้อนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างรวดเร็ว โครงข่ายซ้อนทับแยกอุปกรณ์มือถือออกมารวมกันในกลุ่มที่เพิ่มความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และขอบเขตของนโยบายที่เป็นอิสระจากโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มงวด

สถาปัตยกรรมแบบเชิงซ้อนมีความหลากหลายในการใช้งานจึงนำมาซึ่งคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมมันจึงไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงวิธีเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อเข้าใจแนวคิดนี้ให้มากที่สุดเราจึงกลับไปดูชั้น core และ aggregation ใน edge เราจำเป็นต้องเพิ่มความยืดหยุ่นของสวิตช์ที่หยั่งรากลึกใน edge เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานของเครือข่ายและสนับสนุนโลกการเชื่อมต่อที่กำหนดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะอุปกรณ์มือถือและ IoT

วันนี้เราจะขอแนะนำ Aruba 8400 swtch ที่เป็นสวิตช์ตัวแรกที่เปลี่ยนแนวทางการออกแบบของชั้น core และ aggregation ใน edge ใหม่สำหรับยุคนี้ที่โมบาล์ต้องมาก่อน โดยแทนที่จะปรับปรุงการทำงานของสถาปัตยกรรมเดิมๆที่ใช้กันมาหลายสิบปีมาแล้วให้รองรับการใช้งานใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา Aruba 8400 เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกสมัยใหม่

ด้วย สวิตช์ระดับ carrier-class ความเร็วสูง 19.2 Tbps ทำให้ Aruba 8400 สามารถยืนเป็นหลักของทีมได้สบาย คุณสมบัติอื่นๆได้แก่:

  • โมดูลการจัดการสำรอง
  • Redundant fabric รองรับ throughput สูงๆ
  • พัดลมและตัวจ่ายไฟที่เปลี่ยนใหม่ได้รายตัวณ.สถานที่ติดตั้ง
  • Passive mid-plane
  • Line card หลายตัวและรองรับพอร์ต 10G, 40G และ 100G ด้วย

คุณสมบัติเป็นที่ประทับใจแต่ผมตื่นเต้นกว่ากับโอกาสใหม่ๆที่จะนำไปใช้งานได้ โดย ArubaOS-CX ระบบปฏิบัติการทันสมัยใน Aruba 8400 สร้างจากแนวคิดเพื่อแตกตัวออกจากระบบทั่วไป เพื่อเพิ่มความสามารถของ core/aggregation สวิตช์

ไฮไลท์ของ ArubaOS-CX รวมถึง:

ฐานข้อมูลรวมศูนย์: เนื่องจากระบบปฏิบัติการนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับการโปรแกรมการใช้งานทำให้สวิตช์นี้เหมาะสำหรับยุคนี้ ด้วยการออกแบบฐานข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ผู้ควบคุมเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูล สั่งงาน และควบคุม state แบบถาวรและชั่วคราวได้ด้วย REST API ภายในสวิตช์ APIs เหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูล telemetry ที่สามารถผสานกันได้อย่างราบรื่นในหน่วยการจัดการและบริการภายนอก พร้อมการแสดงผลขั้นสูง และการแก้ไขปัญหา จึงช่วยเพิ่มความเร็วในการตรวจจับปัญหา วินิจฉัย และหาวิธีการแก้ไข

โปรแกรมการใช้งาน: CLI สคริปต์ที่ทั้งไม่รักษา state และเกิดปัญหาบ่อยครั้งทำให้การจัดการเป็นเรื่องน่าปวดหัวจะกลายเป็นอดีตไป เพราะ REST API ที่ช่วยบูรณาการหลายระบบ เช่น spreadsheet การโปรแกรมการใช้งานที่แม้ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็สามารถทำได้ และค่าการติดตั้งถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลแทนที่จะเป็น text file จึงง่ายที่จะนำการปรับปรุงใหม่ๆมาใช้ จึงช่วยลดความเสี่ยงของปัญหางดบริการและประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก

การเพิ่มความสามารถ: ArubaOS-CX มีเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายที่สนับสนุนการขยาย microservice เพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายและโปรแกรมทางธุรกิจที่สำคัญโดยเฉพาะ โปรแกรมวิเคราะห์เครือข่ายของ ArubaOS-CX (Network Analytics Engine, NAE) มี python sandbox ถึงฐานข้อมูลภายในและ Prometheus ฐานข้อมูล time-series ที่ใช้เก็บข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ควบคุมจึงสามารถโปรแกรมสวิตช์ agent ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ และตอบสนองทันที กลุ่มผู้ใช้งาน Aruba Airheads Community จะร่วมกันสร้าง agent เหล่านี้ได้อีกด้วย

Extension ใหม่ๆสามารถนำไปใช้ในสถานที่ใช้งานได้เพื่อเพิ่มการตรวจสอบ การมองเห็น และการแก้ไขปัญหาสำหรับโปรแกรมที่ทำขึ้น

ดังที่ได้กล่าวแล้ว เราได้นำความยืดหยุ่นและสามารถในการรองรับโปรแกรมการใช้งานได้ของในทั้งชั้น core และ aggregation ด้วยสถาปัตยกรรมใหม่นี้ ลูกค้าจะสามารถเร่งการใช้งานใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ คุณสมบัตินี้มีอยู่ใน Aruba 8400 เพื่อเชื่อมโลกของผู้ใช้ยุคใหม่กับอุปกรณ์มือถือและอาคารอัจฉริยะกับ IoT และนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นโลกไร้สายทำให้โลกมีสายดูดีไปด้วย เหมือนแมจิกจอห์นสัน Aruba 8400 ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายทุกอันดูดีขึ้น

Source: http://community.arubanetworks.com/t5/Aruba-Unplugged/The-8400-A-Core-Switch-that-Makes-Every-Network-Device-Better/ba-p/297375

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »