ForeScout ได้รับรางวัล SC Magazine 2014 Industry Innovators Hall of Fame สำหรับ Next Generation Network Access Control

forescout_logo_notagline_2011

ForeScout ผู้ผลิตระบบ Next Generation Network Access Control และ BYOD สำหรับองค์กร ได้รับรางวัลจาก SC Magazine นิตยสารทางด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายองค์กร ให้เป็น Industry Innovators Hall of Fame ของปี 2014 โดยเงื่อนไขของการได้รับรางวัลนี้ คือจะต้องเคยได้รับรางวัล SC Magazine Best Buy ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่ง ForeScout CounterACT ก็ได้รับรางวัลนี้มาโดยตลอด

ทางด้าน SC Magazine เองก็ได้กล่าวถึง ForeScout ว่าเป็น Security Appliance ที่ใช้งานง่าย และถูกออกแบบมาตาม Requirement จริงๆ จากผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถตอบโจทย์ของตลาด Enterprise IT Security ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความสามารถครอบคลุมต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของวงการ IT ได้ รวมถึงยังรองรับให้สามารถพัฒนา Plugins เข้าไปเชื่อมต่อเองได้อย่างอิสระ ทำให้สามารถปรับแต่งเพื่อรองรับความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างครบถ้วน

สำหรับผู้ที่สนใจ ForeScout CounterACT สามารถติดต่อทีมงาน Rafa Technology ที่ sales@rafatechnology.co.th หรือโทร 02-945-9828-9 ได้ทันที

ที่มา: http://www.forescout.com/press-release/forescout-inducted-into-sc-magazine-industry-innovators-hall-of-fame/ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *