Aruba ClearPass เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยให้ระบบเครือข่าย ตอบรับแนวคิด BYOD ได้อย่างสมบูรณ์

Share on facebook
Share on print
Share on email

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา Solution ที่จะมาตอบโจทย์ต่างๆ ทั้งทางด้านความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ทั้ง LAN และ Wireless LAN ทาง Aruba Networks ได้นำเสนอระบบ Aruba ClearPass ซึ่งมีความสามารถหลากหลาย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่ายระดับองค์กร ทีมงาน Rafa Technology จึงได้เขียนบทความเพื่อแนะนำ Aruba ClearPass ไว้เป็นแนวทางให้กับผู้ดูแลระบบทุกท่านไว้ ณ ที่นี้

Aruba ClearPass คืออะไร?

ชื่อเต็มๆ ของ Aruba ClearPass คือ Aruba ClearPass Access Management ซึ่งหมายถึงการที่ ClearPass เป็นโซลูชั่นสำหรับจัดการการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ โดยไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นระบบเครือข่ายแบบ LAN หรือ Wireless LAN, ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นอุปกรณ์ Desktop PC หรือ Mobile Device เท่านั้น และก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นการจำกัดเพื่อให้การเข้าถึงระบบเครือข่ายได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสะดวกสบายในการเข้าใช้งาน และการปรับแต่งให้ระบบเครือข่ายตอบสนองต่อนโยบายในการจำกัดการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรอีกด้วย

ดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้ว ถ้าหากองค์กรใดๆ ต้องการบังคับใช้นโยบายเครือข่ายที่มากกว่าการตรวจสอบเพียงแค่ Username และ Password นั้น ก็สามารถพิจารณา Aruba ClearPass เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ได้ทันที โดย Aruba ได้ทำการแบ่งโซลูชั่นย่อยภายใน Aruba ClearPass ออกเป็น 6 ส่วน ดังต่อไปนี้

1. ClearPass Policy Management บังคับใช้นโยบายการเข้าใช้งานเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

Aruba ClearPass Policy Manager สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงระบบเครือข่ายได้แบบ Role-based ตามข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่เป็นที่นิยมอย่าง RADIUS/TACACS+, ประเภทของอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน, Application ที่ใช้งาน, สถานที่ที่เข้าใช้งาน และเวลาที่เข้าใช้งาน ทำให้การสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายที่แต่ละองค์กรออกแบบเอาไว้ สามารถบังคับใช้ได้จริง โดยสามารถควบคุมถึงเครื่องลูกข่ายที่เข้าใช้งานทั้งทาง LAN, Wireless LAN และ VPN อีกทั้งยังสามารถส่งข้อมูลการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไปยัง 3rd Party System ได้โดยมีข้อมูลพร้อมทั้งผู้ใช้งาน, อุปกรณ์ที่ใช้งาน และเวลาที่เข้าใช้งาน ทำให้สามารถทำ Compliance และ Audit ได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/policy-management/

2. ClearPass Onboarding and Management จัดการอุปกรณ์ Mobile ได้ครบวงจรในระบบเดียว

ด้วย Native MDM ที่สามารถจัดการ iOS Device ได้ในตัว และความสามารถในการ Integrate เข้ากับ MDM ชั้นนำอย่าง AirWatch, Citrix, JAMF, MaaS360, Mobile Iron และ SOTI ทำให้ Aruba ClearPass สามารถจัดการกับอุปกรณ์ Mobile Device ได้อย่างง่ายดายจากศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการ Wipe ข้อมูลในอุปกรณ์, การ Lock อุปกรณ์ หรือแม้แต่การบังคับใช้ Passcode และยังสามารถจัดการตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของแต่ละอุปกรณ์ได้เมื่ออุปกรณ์หายไปหรือถูกขโมยอีกด้วย

นอกจากนี้ถ้าหากองค์กรมีนโบายการใช้งาน 802.1X ทั่วทั้งองค์กรเพื่อความปลอดภัยในระดับสูง จากเดิมที่เมื่อก่อนผู้ดูแลระบบต้องเป็นคนไปจัดการตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมดในเครือข่ายด้วยตัวเอง ทาง Aruba ยังได้เตรียม ClearPass Onboard solution เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายสามารถทำการลงทะเบียนอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง Registration Portal เพื่อบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ลงในระบบและรับค่า Configuration เบื้องต้นไป และ จัดการตั้งค่า 802.1X ได้ด้วยตัวเอง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถรักษาความปลอดภัยเครือข่ายได้อย่างรัดกุม

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/device-management/

3. ClearPass Guest จัดการการเข้าใช้งานเครือข่ายชั่วคราวสำหรับ Guest โดยเฉพาะ

สำหรับองค์กรที่ต้องการระบบสำหรับจัดการ Guest โดยเฉพาะ Aruba มี ClearPass Guest สำหรับจัดการ Workflow ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Guest อย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการ Register ที่ผู้ใช้งานสามารถมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง และรับ Login ผ่านทางกระดาษ, SMS และ Email ได้ รวมถึงการอนุญาตใช้ Guest ได้จากการ Approve โดยเจ้าหน้าในองค์กร, การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่หลากหลายทั้ง LDAP ภายใน, LDAP ภายนอก, Active Directory หรือ AAA RADIUS Infrastructure ก็ได้

นอกจากนี้ หน้า Login สำหรับ Guest ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ โดยมีทั้งหน้า Login สำหรับ Desktop, PC, Notebook และหน้า Login สำหรับ Mobile Device ทั้ง Tablet และ Smart Phone รวมถึงการลงทะเบียนผ่าน Social Account เช่น Facebook accountโดยองค์กรที่เป็นภาคธุรกิจอย่างห้าง, ร้านค้า, ร้านอาหาร หรืออื่นๆ ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Aruba ClearPass ที่มาพร้อมกับระบบ WiFi Advertising สำหรับส่งเสริมการขาย หรือหารายได้เสริมเพิ่มเติมทางอ้อมได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/guest/

4. ClearPass Onguard รักษาความปลอดภัยเครือข่ายขั้นสูงสุดด้วย Network Access Control

ถ้าหากระบบเครือข่ายต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุด Aruba ClearPass สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานได้ด้วยการทำ Network Access Control (NAC) เพื่อตรวจสอบไปถึงระดับ Patch ของระบบปฏิบัติการ, ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน, อุปกรณ์ที่นำมาพ่วงต่อ, Virtual Machine ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์เหล่านั้น, Registry Key และ System Process ที่กำลังเรียกใช้งานอยู่ โดยถ้าหากมีสิ่งใดในเครื่องลูกข่ายที่ไม่ตรงตามนโยบายรักษาความปลอดภัยที่ตั้งไว้ Aruba ClearPass จะทำการช่วยแก้ไขในส่วนนั้น (Remediate) เพื่อให้เครื่องลูกข่ายนั้นๆ ปลอดภัยและเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/device-health/

5. ClearPass Auto Sign-On เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน Mobile Application ไปพร้อมกับความปลอดภัย

เพื่อตอบรับแนวโน้มการนำ Mobile Device และ Mobile Application มาใช้งานภายในองค์กรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Aruba ClearPass Auto Sign-On จะช่วยให้บริการ Single Sign-On สำหรับ Mobile Device ที่ทำการยืนยันตัวตนผ่าน Aruba ClearPass ด้วยการช่วยยืนยันตัวตนไปยัง Application ต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น Box, Salesforce หรือ Google เพื่อให้การทำงานของผู้ใช้งานมีความราบรื่นสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/auto-sign-on/

6. ClearPass Exchange สร้าง IT Workflow Automation ควบคุมและจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และ Application ในระบบเครือข่ายทั้งหมดทำงานร่วมกันได้เป็น Fabric เดียวกันโดยอัตโนมัติ (Automation) ทาง Aruba ได้ช่วยตอบโจทย์ความต้องการนี้ด้วย Aruba ClearPass Exchange เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากอุปกรณ์และระบบงานต่างๆ ผ่านทาง RESTful API ซึ่งสามารถ Integrate เข้ากับระบบเว็บต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ Service อื่นๆ เพื่อสร้าง IT Workflow เช่น การเปิด Support Ticket โดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นในระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อกับระบบ SIEM และอื่นๆ อีกมากมายตามความต้องการขององค์กร

สามารถดู presentation เพิ่มเติมได้ >>ที่นี่<< ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/exchange/

สำหรับผู้ที่สนใจใน Solution ของ Aruba ClearPass หรือต้องการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย สามารถติดต่อทีมงาน Rafa Technology ได้ทันทีที่เบอร์โทร 02-945-9828-9 หรืออีเมลล์ sales@rafatechnology.co.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

Aruba ClearPass Website: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »